‘Wat is termijn voor begraven of cremeren?’

Over de termijn waarbinnen een begrafenis of crematie plaats moet vinden, waar Jan-Evert naar vraagt, is de laatste tijd veel te doen. Immers, wettelijk is het zo dat je een overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden mag begraven of cremeren. En de uitvaart moet uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden plaats hebben. Voor beiden termijnen kunnen uitzonderingen worden aangevraagd. Wil je dat de begrafenis of crematie binnen de 36 uur plaatsheeft dan moet hiervoor de Officier van Justitie toestemming geven. Wil je de overledene later dan zes werkdagen na het overlijden begraven of cremeren, dan moeten hiervoor behalve een arts ook de burgemeester toestemming geven. De arts beoordeeld de medische toestand en vervolgens ondertekent de burgemeester de ontheffing.

Zoals gezegd is daar op dit moment wel wat over te doen. Immers, in het verleden werd uitstel eigenlijk alleen aangevraagd (en verkregen) als er bijvoorbeeld voor de uitvaart, familie uit het buitenland over moest komen. De laatste tijd komt het echter veel vaker voor omdat de uitvaart simpelweg door drukte moet worden uitgesteld. Het is dan ook om die reden dat er stemmen op gaan om in de termijn van zes werkdagen standaard op te rekken naar acht.

De termijn van zes werkdagen is overigens ooit vastgesteld omdat dat toen nog werd gezien als maximale termijn om een lichaam koel te houden. Dit is immers nodig om het ontbindingsproces te vertragen. Inmiddels is zowel de koeltechniek als de koelcapaciteit in uitvaartcentra en bij crematoria sterk verbeterd. Het verlengen van de maximale termijn zou daarom geen probleem hoeven te zijn. Maar de overheid moet hierover natuurlijk nog wel een beslissing nemen. En dat duurt vast nog wel wat langer dan zes werkdagen.