Waarom cake bij een uitvaart?

Elke laatste donderdag van de maand beantwoordt Karen Paternotte in het Streekblad een vraag over de ins outs over begraven, cremeren en meer. In deze aflevering de vraag hoe het toch zit met dat bekende plakje cake bij een uitvaart.

Joyce was onlangs bij een begrafenis van een goede vriendin en kreeg na afloop van de plechtigheid naast het kopje koffie een plakje cake geserveerd. ‘Waarom is dat eigenlijk?’ schreef ze aan mij. Joyce, daar gaan verschillende verhalen over gaan. Zo gaat er het verhaal dat de cake zijn intrede deed toen het heel gebruikelijk was om tijdens een ziekbed of na een overlijden een wake te houden. Vaak was vasten in die tijd een onderdeel van de rouwverwerking en dat zorgde er soms voor, dat tijdens een begrafenis nabestaanden onwel werden. Om dat dus te voorkomen bedacht een voorganger om voor de plechtigheid of tijdens het wake koffie en koek aan te bieden. Een ander verhaal is dat de familie als goed gastheer voor de gasten een koek bakte. Het ging toen tot in de late middeleeuwen om een granenkoek die in stukken werd gebroken en met de gasten wed gedeeld. Uiteindelijk is die granenkoek op zeker moment in de eeuwen die volgden vervangen door plakjes cake.

Nog steeds hechten wij daar best wel aan. Zo liet een onderzoek eerder dit jaar zien dat wij Nederlanders erg traditioneel zijn als het op begrafenissen aankomt. Het onderzoek onder 1500 volwassenen over hoe zij hun eigen afscheid het liefst voor zich zien. En wat denk je? Ruim driekwart van de ondervraagden heeft het liefst een klein intiem en standaard afscheid. Maar vooral ook dat maar liefst de helft van de respondenten graag koffie en een plak cake op zijn of haar uitvaart wil. Slechts tien procent ziet het afscheid als een ‘laatste feestje’.  Kortom, we hechten nog erg aan rituelen.

Wil je overigens meer weten over eten tijdens de uitvaart? In het uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam is de tentoonstelling ‘De Lekkere Dood’ te zien. De expositie is er nog tot 11 februari 2024. Kijk voor meer informatie op www.totzover.nl.