Dementievriendelijke uitvaartverzorger

In juni 2019 heeft Karen Paternotte een extra dimensie aan haar dienstenpakket toegevoegd. Zo mag zij zichzelf nu ook officieel Dementievriendelijke uitvaartverzorger noemen. De reden dat ze de intensieve opleiding is gaan volgen komt door een persoonlijke ervaring. “Mijn opa had vasculaire dementie. Ik heb dus ervaren wat deze vreselijke ziekte voor mijn opa, voor mij en mijn familie betekende”. De uitvaartbegeleiding van mensen met dementie en de betrokkenen vereist kennis van zaken en een zorgvuldige aanpak in de begeleiding. Wij begeleiden familie zodat de nabestaanden met dementie nu veel beter betrokken kunnen worden bij het afscheid nemen van hun dierbare en bij de uitvaart.

Voor meer informatie Alzheimer Nederland – Samen Dementievriendelijk

https://samendementievriendelijk.nl/

 

Dementievriendelijke uitvaartzorg

https://www.dementievriendelijkeuitvaartzorg.nl/

Keurmerk Uitvaartzorg

Het is voor ons belangrijk om middels het Keurmerk u te tonen dat er een onafhankelijke toetsing is op onze dienstverlening. Onze kwaliteit van dienstverlening staat hoog in het vaandel. De waardering van onze klanten is gemiddeld een 9,5; dat is boven gemiddeld.
Als uitvaartonderneming met een Keurmerk Uitvaartzorg kunt u bij ons rekenen en vertrouwen op de zes belangrijke zekerheden en kwaliteitseisen volgens Het Keurmerk waar periodiek op wordt gecontroleerd of je als onderneming aan de hoge eisen blijft voldoen;
Heldere afspraken over de uitvoering
Transparante kostenbegroting
Goede organisatie van de uitvaart
Bekwaam personeel
Doelmatige klachtenafhandeling
Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

Voor meer informatie is te vinden op de website van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (klik hier).

U kunt ook de speciale animatievideo (klik hier) bekijken voor meer uitleg.

Register Uitvaartverzorger

De uitvaartverzorgers werkzaam bij Paternotte Uitvaartzorg zijn Register Uitvaartverzorgers.

Zij hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en jaarlijkse bij- en nascholing volgen en op het vakgebied geïnformeerd blijven.

Voor meer informatie Register Uitvaartverzorger

https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl/keurmerk-sku/registeruitvaartverzorgers

Lid BGNU, Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

De BGNU is de grootste ledenorganisatie van uitvaartondernemingen in Nederland en belangenbehartiger en aanspreekpunt voor iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in de uitvaartbranche. BGNU ziet erop toe dat de klanten van aangesloten uitvaartondernemingen mogen rekenen op toegankelijke, hoogwaardige en begripvolle dienstverlening volgens de hoogste standaards binnen de uitvaartbranche middels de kernwaarden medeleven, betrouwbaarheid, transparantie en keuzevrijheid.
.
Voor meer informatie zoals de kernwaarden en hoe deze worden uitgedragen https://www.bgnu.nl/over-bgnu/

De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt geschillen tussen BGNU-leden en hun klanten.
Klanten van BGNU-leden kunnen een geschil voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Voor de behandeling van deze geschillen is er een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd. Op basis van hoor- en wederhoor bestudeert de Ombudsman het geschil en komt tot een voor beide partijen bindende uitspraak.

“Als u afscheid moet nemen,
dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”.

079 303 22 03
24/7 bereikbaar
“Maak vrijblijvend een afspraak om op de hoogte te worden gebracht van alle mogelijkheden en aspecten rondom de invulling van de uitvaart.”