"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Afscheid nemen hoort bij het leven, maar als we afscheid nemen van iemand die ons dierbaar is, staat ons eigen leven even stil

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Wat te doen bij overlijden

Wat u direct moet regelen 

• Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen.
• Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
• U kunt contact opnemen met Karen Paternotte van Paternotte Uitvaartzorg
Telefoonnummer 079 – 303 22 03, dag en nacht bereikbaar.


Wat u daarna kunt doen 

• Kleding voor de overledene
klaarleggen.
• Trouwboekje en paspoort/identiteitsbewijs klaarleggen.
• Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen klaarleggen.
• Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires opstellen.

 

Paternotte Uitvaartzorg verzorgt o.a.:

• Verzorging van de overledene. Wanneer u dat aankunt doen wij dit samen met u.
• Overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum of de voorbereidingen treffen voor het opbaren thuis.
• Aangifte van overlijden doen bij de gemeente.
• Het volgens de wensen van de overledene en uw wensen vormgeven aan de uitvaart.


U heeft ons nodig vanwege een overlijden. 24 uur per dag kunt u ons telefonisch bereiken, ook in het weekend.

We maken direct een afspraak om met u te praten over het laatste afscheid, de verzorging en opbaring van de overledene.

De uitvaartverzorger die het eerste contact legt, blijft uw aanspreekpunt. Hij of zij zal de uitvaart ook begeleiden. In het eerste, persoonlijke gesprek legt de uitvaartverzorger uit wat u kunt verwachten vanaf nu tot de uitvaart en worden al uw wensen besproken. Vervolgens nemen we u de praktische zaken uit handen en geven u daarmee rust en tijd om te rouwen. We ondersteunen u om uw dierbare het afscheid te geven dat u voor ogen heeft.

Bel voor meer informatie naar 079 303 22 03.

Wij zijn er voor u …