"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Afscheid nemen hoort bij het leven, maar als we afscheid nemen van iemand die ons dierbaar is, staat ons eigen leven even stil

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Warm, persoonlijk en betrokken

Als uitvaartbegeleider heb ik in de afgelopen jaren een eigen werkwijze en visie ontwikkeld. Warm, betrokken en persoonlijk zijn voor mij belangrijke uitgangspunten bij een uitvaart. Bij het regelen van de uitvaart staan de wensen van de familie en nabestaanden altijd centraal en is in principe niets te gek. Het gaat er mij om dat u straks terugkijkt op een mooi en vooral passend afscheid. Door te zorgen, met aandacht te begeleiden, mee te denken en taken uit handen te nemen, zorg ik voor alle ruimte die u nodig heeft om invulling te geven aan uw verlies en verdriet.

 

Wat u direct moet regelen 

• Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen.
• Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
• U kunt contact opnemen met Karen Paternotte van Paternotte Uitvaartzorg
Telefoonnummer 079 – 303 22 03, dag en nacht bereikbaar.


Wat u daarna kunt doen 

• Kleding voor de overledene
klaarleggen.
• Trouwboekje en paspoort/identiteitsbewijs klaarleggen.
• Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen klaarleggen.
• Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires opstellen.

 

Paternotte Uitvaartzorg verzorgt o.a.:

• Verzorging van de overledene. Wanneer u dat aankunt doen wij dit samen met u.
• Overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum of de voorbereidingen treffen voor het opbaren thuis.
• Aangifte van overlijden doen bij de gemeente.
• Het volgens de wensen van de overledene en uw wensen vormgeven aan de uitvaart.


Afscheid nemen hoort bij het leven

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en kan gepaard gaan met veel emotie. Niet alleen bij de direct betrokkenen, maar ook bij andere familieleden en relaties. Vaak zijn die emoties onvoorspelbaar en is het direct regelen van een uitvaart en alles wat daarbij komt kijken al snel teveel. Dan is het fijn om te kunnen vertrouwen op iemand die goed luistert naar uw persoonlijke wensen en ideeën, iemand die tijd en ruimte geeft om de uitvaart op uw persoonlijke manier in te vullen en te organiseren. Vanaf het eerste contact, tot na de uitvaart.

Paternotte Uitvaartzorg is ook te vinden op www.uitvaartverzorging-info.nl.