"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Afscheid nemen hoort bij het leven, maar als we afscheid nemen van iemand die ons dierbaar is, staat ons eigen leven even stil

079 - 303 22 03 - 24/7 bereikbaar

Afwikkeling van de nalatenschap

Onze dienstverlening reikt verder dan de uitvaart. Wij weten uit ervaring hoeveel er op u afkomt in de periode na een overlijden en dat hiervoor vaak onnodig kosten worden gemaakt. Wij werken samen met het NabestaandenLoket, om u hierin praktisch en informatief te ondersteunen.

U krijgt van ons een account, welke een overzicht geeft van alle acties die er na een overlijden genomen dienen te worden. Op basis van de situatie van de overledene en uw situatie als nabestaande wordt de online checklist automatisch aangepast. Zo ziet u alleen wat voor uw situatie relevant is.

In de door u te nemen acties wordt u voorzien van uitgebreide informatie die u naar eigen behoefte kunt raadplegen. Daarnaast worden er ook veel zaken automatisch voor u geregeld, zoals het opzeggen van abonnementen, contracten en accounts

 

Wat u direct moet regelen 

• Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen.
• Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
• U kunt contact opnemen met Karen Paternotte van Paternotte Uitvaartzorg
Telefoonnummer 079 – 303 22 03, dag en nacht bereikbaar.

Wat u daarna kunt doen 

• Kleding voor de overledene klaarleggen.
• Trouwboekje en paspoort/identiteitsbewijs klaarleggen.
• Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen klaarleggen.
• Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires opstellen.

Wat u direct moet regelen 

• Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen.
• Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
• U kunt contact opnemen met Karen Paternotte van Paternotte Uitvaartzorg
Telefoonnummer 079 – 303 22 03, dag en nacht bereikbaar.

Paternotte Uitvaartzorg is ook te vinden op www.uitvaartverzorging-info.nl.