Image icon
Wat u direct moet regelen
• Bij een overlijden thuis, de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen.
• Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch in kennis gesteld;
• U kunt contact opnemen met Karen Paternotte van Paternotte Uitvaartzorg
Telefoonnummer 079 – 303 22 03, dag en nacht bereikbaar.
Image icon
Wat u daarna kunt doen
• Kleding voor de overledene klaarleggen.
• Trouwboekje en paspoort/identiteitsbewijs klaarleggen.
• Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen klaarleggen.
• Adressenlijst voor het versturen van de rouwcirculaires opstellen.
Image icon
Paternotte Uitvaartzorg verzorgt o.a.:
• Verzorging van de overledene. Wanneer u dat aankunt doen wij dit samen met u.
• Overbrengen van de overledene naar een uitvaartcentrum of de voorbereidingen treffen voor het opbaren thuis.
• Het verzorgen en versturen van de rouwbrieven.
• Aangifte van overlijden doen bij de gemeente, inclusief Akte van Overlijden.
• Het volgens de wensen van de overledene en uw wensen vormgeven aan de uitvaart.
Wij zijn er voor u …
Paternotte Uitvaartzorg is ook te vinden op www.uitvaartverzorging-info.nl.