Een algemeen graf of een particulier graf? 

Op begraafplaatsen zijn er twee type graven; een algemeen graf en een particulier graf oftewel een eigen graf of familiegraf. Maar, zo wil Kirsten dus weten, wat is nu precies het verschil? Het eerste verschil zit in het feit dat een algemeen graf niet op naam van de overledene komt te staan maar op naam blijft staan van de eigenaar van de begraafplaats. In veel gevallen is dat de gemeente. De eigenaar van de begraafplaats bepaalt ook wie er in dat graf wordt begraven. Gemiddeld liggen er drie personen bij elkaar in een graf. Een particulier graf staat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden. De huur of het eigendom van een particulier graf wordt grafrechten genoemd. Diegene die de grafrechten heeft, bepaalt dus ook wie er in het graf komt te liggen. Meestal zijn dat de twee echtgenoten en eventueel andere familieleden. Overigens zijn de grafrechten overdraagbaar. Bijvoorbeeld als de rechthebbenden zelf komt te overlijden.

Een ander verschil is de tijd dat een algemeen graf en een particulier graf in stand wordt gehouden. In Nederland kennen we het begrip grafrust. Dat is de tijd dat een iemand ongestoord in een graf blijft liggen. De minimale grafrust is wettelijk bepaald op 10 jaar. Dit termijn is bij een algemeen graf niet te verlengen met als gevolg dat de begraafplaatseigenaar na tien jaar het graf kan ruimen. Daarentegen worden particuliere graven weliswaar voor een bepaalde termijn uitgegeven, meestal vanaf 15 jaar, maar die is wel te verlengen. Overigens kan de rechthebbende na afloop van de termijn besluiten de grafrechten op te geven. In dat geval wordt het graf geruimd en aan een andere familie uitgegeven.