Waar moeten de bloemen staan?

Joyce vraagt dit omdat het haar was opgevallen, dat haar bloemen voor de vriend van haar ouders bij de uitvaart helemaal achteraan stonden. Dit was echter geen toeval. De bloemen en kransen hebben tijdens de condoleance en crematie en begrafenis namelijk een vaste plek. Daarvoor geldt het zogenoemde bloemenprotocol. Dit protocol wijst de locatie van de bloemen aan ten opzichte van de kist.

Bij een condoleance schrijft het protocol voor dat de bloemen vanuit de overledene, dus bij het hoofdeinde een plek krijgen. Het bloemstuk van het meest nabije familielid ligt op de kist. De bloemen van de daarna meest nabije staan links en rechts. De naasten staan dus zo aan weerszijde van de overledene. Hierna worden de bloemen steeds meer naar het voeteneinde geplaatst. Voor de kist, dus aan het voeteneinde, staan de bloemen van vrienden, kennissen en collega’s.

Het protocol bij de uitvaart en begrafenis is weer net andersom. Uiteraard ligt het bloemstuk van het meest nabije familielid op de kist. Maar nu staan de bloemen van de daarna meest nabije van de overledenen aan weerskanten van het voeteneinde. Daarbij staan de bloemen in een denkbeeldige halve cirkel die zo een omarming symboliseert. De afscheidsbloemen en stukken van de mensen die qua (familie)band wat verder van de overledene afstaan, krijgen aan weerzijde van de kist een plek.

Het bloemenprotocol heeft overigens wel een uitzondering. Mocht Z.M. de Koning en H.M. de Koningin bloemen schenken, dan komen deze direct na de familie als tweede bloemstuk te staan. Dus prominent in het midden.