‘Wat gebeurt er met de restanten?’

Wat gebeurt er met de restanten van een overledene, als (na 10 jaar) een graf wordt geruimd?

Meestal hebben de grafrechten van een algemeen graf een looptijd van minimaal tien of vijftien jaar. Daarna wordt het graf automatisch geruimd en is er geen verlenging van het algemene graf mogelijk. De nabestaanden ontvangen hier tijdig bericht van en wordt gevraagd een keuze te maken wat te doen met de restanten van het stoffelijk overschot.

De eerste stap is het verwijderen van alles wat op het graf ligt, zoals de grafsteen of het grafmonument. Als de nabestaanden het grafmonument of grafsteen na de grafruiming niet wil houden, bepaalt de begraafplaats wat ermee gebeurt. Vervolgens worden de restanten opgegraven. Ik ben inmiddels al heel wat keren bij een grafruiming aanwezig geweest. Wie denkt dat een graafmachine nietsontziend te werk gaat heeft het bij het verkeerde eind. De restanten worden namelijk zeer respectvol uit het graf gehaald.

Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunnen de restanten van het stoffelijk overschot in een particulier graf worden herbegraven. De restanten kunnen ook worden gecremeerd. In dat geval kunnen de nabestaanden de as bewaren of het op een gewenste locatie verstrooien. Is beiden mogelijkheden om wat voor reden dan ook niet de wens van de nabestaanden, dan begraaft de begraafplaats de restanten van het stoffelijk overschot op een plek op de begraafplaats waar het kan vergaan (verzamelgraf). Overigens komt het wel eens voor dat de rechthebbende van het graf niet reageert op herhaalde berichten van de begraafplaats. Als dat gebeurt krijgen de restanten eveneens een plekje in een verzamelgraf op het terrein van de begraafplaats.